Case Study Vaka Çalışması Nedir?

Case Study Vaka Çalışması Nedir?

Case Study vaka çalışması nedir? Ayrıntılı ölçme, değerlendirme ve araştırma yapılmasını gerektiren “Case study” bir ekip çalışmasıdır. Somut veri analizleri çerçevesinde rapor hazırlanarak yapılan case study, verim artırmaya yönelik bir sonuca ulaşmayı hedeflemektedir.

Case Study Vaka Çalışması Nedir?

Dijital dünya, web tasarım çalışmaları yapan ve SEO, arama motoru optimizasyonu ile ilgilenen firmalar, son dönemlerde “Case Study” çalışmalarıyla projelerine yön vermekte. Ülkemizde yeni benimsenen bir metod olan case study, Türkçe’de “vaka çalışması” olarak adlandırılırmakta. Vaka çalışmasının temel dayanımı analiz gerektiren bir araştırma metodu olmasıdır.

Bir çalışmayı gerçekleştirmek için verilerin bulunması gerekir. Konu hakkında veri olmadan  değerlendirme yapmak ve nihai olarak hedefe ulaşmak mümkün değildir. Çalışma sonuçları, konu ile ilgili makale ve kitaplar ile farklı dökümanlar bulunmadıkça iyi bir analiz yapılamaz.

Peki, bu noktada case study vaka çalışması nedir? Elde edilen geniş kapsamlı verileri, bütüncül bir bakış açısıyla ve birden fazla insanın ortak çalışması ile rapor haline getirilmesi gerekir. Bunun için şu hususlara ihtiyaç vardır:

 • Örnek bir olay
 • Bu olayın analizi
 • Olayı detaylandırmak üzere seçilen alt başlıklar
 • Anket, mülakat ve görüşme gibi istatistiki bir çalışma
 • Ekip ile yapılan beyin fırtınası
 • Alt başlıkların yaratıcı bir şekilde yazılması, yani raporlaştırma

Bütün bu maddeler, iyi bir case study yapmak için gereken aşamalardır. Etkin bir şekilde çalışma ile gerçekleştirilen vaka çalışması, ciddi bir emek ister.

Cade Study Aşamaları - Vaka Çalışması Aşamaları

Cade Study Aşamaları

Case Study Örneği

Pek çok farklı konuda vaka çalışması yapmak mümkündür. Markalar, son dönemlerde farklı kanalları kullanarak vaka çalışmaları yapmaktadırlar. Böylece markalarının ve ürünlerinin tanınırlığını ölçmekte, buna göre bir vizyon geliştirmektedirler. Case study vaka çalışması nedir? Sorusunun yanıtı da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Vaka çalışması; twitter, facebook, instagram gibi kanalları da kullanarak kullanıcıya ulaşmak, onun ürün ve marka hakkındaki görüşlerini ve önerilerini öğrenmek, bunu bir rapor haline getirerek hedef belirlemektir.

Mesela güneş kremi üreten bir marka, ürününün kullanıcı açısından ne gibi bir değere sahip olduğunu anlamak üzere bir hashtag kullanarak işe başlayabilir. #güneşkalkanı hastag’ini kullanarak farklı internet mecralarına link veren firma, kullanıcılardan gelen dönütlerin istatistiki değerlendirmesini yaparak ürünü için yeni bir kampanya başlatabilir. Kullanıcı beğenisi düşükse artırmak, yüksekse daha fazla kullanıcıya ulaşmak üzere firma bir reklam filmi çekme adımlarıyla ürün pazarını artırabilir. Tabii ki bütün bunları yapmadan önce ekibin de dahil olacağı bir grup uzman kişi ile ciddi bir beyin fırtınası yapmak gerekmektedir. Böylece firmalar Case study hakkında daha tatmin edici sonuçlara ulaşabilirler.

Cade Study Aşamaları

 1. Çalışma yapacak ekibe karar verilmesi ve farklı takımlar oluşturulması
 2. Vaka metnini her katılımcının anlayacağı ana kadar okutulması
 3. Metinden varılan önemli konuların birer birer belirlenmesi
 4. Problem Nedir? Sorusuna cevap alınması
 5. Elde edilebilecek tüm veri, istatistiki bilginin ortaya çıkarılması
 6. İlk akla gelen çözüm önerilerinin çıkarılması
 7. Alternatif çözümlerin üretilmesi
 8. Kusursuz veya en uygun çözümün seçilmesi
 9. Sonuçla ilgili sunum hazırlanması
 10. Geri bildirim alınarak kritiğinin yapılması
Menü