Scorpiol Karma Gerçeklik (Mixed Reality) - MGA Bilişim | Web Tasarım/Design

Karma Gerçeklik Nedir

Karma Gerçeklik (Mixed Reality)

Karma gerçeklik (mixed reality) terimi, ilk olarak 1990’lı yıllarda ortaya atılmıştır. O dönemlerde yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan arttırılmış gerçeklik (augmented reality) ve sanal gerçeklik (virtual reality) teknolojilerini ifade eden bir üst başlık olarak kullanılmaktaydı. Günümüzde ise, sanal ve gerçek dünyayı aynı teknolojilerin içerisinde deneyimlenmesini ifade eden bir terim olarak kullanılmaktadır.

Karma gerçeklik teknolojisi sayesinde sanal ortamda bulunan veriler, gerçek dünyadaki nesnelerle buluşturulur ve gerçekmiş gibi görünen etkileşimler oluşturulur. Daha basit bir dille anlatmak gerekirse, dijital ortamda oluşturulmuş olan nesneler, fiziksel dünyanın parçalarıymış gibi gösterilir.

Karma Gerçeklik (Mixed Reality) Nedir?

Karma gerçeklik terimini anlatabilmek için, öncelikle bazı kavramları açıklamakta fayda var. Bunlardan bir tanesi “immersion” kavramı. Sözlükte “daldırma, batırma, tutulma” gibi anlamlara gelen kelime, Türkçe’ye de immersiyon olarak geçmiş durumda. Kişinin yapay bir ortama dahil olmasını ve kendini kaptırmasını anlatmak için kullanılan kavram, sanal ortamın duyusal ortama aktarılabilmesiyle, sinemada kullanılan ve izleyici olmayı vurgulayan anlamını, etkileşimsel olana doğru genişletmiştir.

Sanal Gerçeklik (Virtual Reality)

Açıklanması gereken bir diğer kavram da sanal gerçeklik (virtual reality) kavramıdır. Günümüzde sanal gerçekliğin en bilinen örneklerini 360 derecelik kamerayla kaydedilen görüntülerin izlenebilmesi ya da bilgisayar oyunları gibi 3D simülasyonlar olarak verebiliriz.

Mobil cihazlar gibi teknolojilerin gelişmesiyle birlikte sanal geçeklik kavramı, etkileşimli sanal gerçeklik olarak genişlemiştir. Temel olarak, kullanıcı tarafından fiziksel gerçeklikte gerçekleştirilen eylemlerin sanal gerçekliğe de etkide bulunmasıdır.

Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)

Bu teknolojide, sanal dünyadaki içerikler gerçek dünyaya aktarılır. Sanal ortamdaki içeriğin gerçek dünyada işlevsel kılınması olarak da ifade edilebilir. 2016 yılında piyasaya sürülen ve Dünya genelinde ilgi gören Pokémon Go oyunu arttırılmış gerçekliğe örnektir. Oyunda, harita üzerinde gösterilen noktalara gidilip kamera açıldığında, gerçek ortamda bir Pokemon görüntülenebiliyordu.

Karma Gerçeklik Örnekleri

2015 yılında ilan edilen Windows Karma Gerçeklik ürünü, konuyla alakalı ilk girişimlerden bir tanesidir. Bu ürünün kullanılabilmesi için Microsoft HoloLens gerekmektedir. Microsoft, Xbox oyun konsolunda fiziksel hareketlerin oyun deneyimine dahil edilmesiyle başlayan teknolojisini, HoloLens bilgisayarlarla karma gerçeklik seviyesine yükseltmiştir.

Bir diğer ürün de Google Glass. Bu ürün de Microsoft’un ürünü gibi kafaya takılan, gözlük şeklinde bir bilgisayardır.

Karma Gerçekliğin Faydaları

Karma gerçeklik teknolojisi, özellikle firmalar için büyük avantajlar sunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir:

  • Mühendis yardımı gerektiren bakım işleri için kolaylık sağlar. Karma gerçeklik teknolojisi sayesinde, arıza veren ekipmanın kilometrelerce uzakta olmasının bir önemi kalmaz. Hem görüntüye hem de sistemin güncel verilerine sahip olan bakım uzmanları, sorunu uzaktan çözebilirler.
  • Gerçek dünyada bulunan üretim hatlarına metinler, simgeler, görüntüler, 3D modeller ve animasyonlar eklendiğinde daha az hata ve daha yüksek verimlilik sağlanır.
  • Çalışan eğitiminde kullanılarak eğitime harcanan paranın önüne geçilebilir. Ayrıca, etkileşimli bir sistem olduğu için çalışanın daha kısa sürede öğrenebilmesini sağlar.
  • Çağımızın sanayi yapılanmasına Endüstri 4.0 adı verilmektedir. Endüstriyi ileri taşıyan ve yürüten güç, artık bilgi teknolojilerine dayanmaktadır. Çağın gerekliliklerini yakalayarak rekabette avantaj elde etmek için karma gerçekliğin avantajlarından faydalanılmalıdır.

Web Tasarım

Menü