Scorpiol

Scorpiol

ScorpiolDefacer Kurumsal Kimlik - MGA Bilişim | Web Tasarım/Design

Kurumsal Kimlik Çalışmaları Ankara

Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik, markaların, kurum veya kuruluşların bilinirliklerini arttırmaları ve insanların gözünde istedikleri imajı oluşturmaları için çok önemlidir. Logodan slogana, kurumsal renklerden promosyon ürünlere kadar geniş bir yelpazede ele alınması gerekir.

Kurumsal kimlik çalışmaları yapılırken en çok dikkat edilmesi gereken nokta, kurumun imajını doğru bir şekilde yansıtacak ögelerin bir araya getirilmesidir. Birbiriyle çelişen ya da uyumsuz görünen parçaların kullanılması, kurumun dışarıya yönelik mesajını anlaşılır olmaktan uzaklaştıracak, insanların kafasını karıştıracaktır. Bu yüzden her markanın, kurum veya kuruluşun bir kurumsal kimlik kılavuzu olmalıdır.

Kurumsal Kimlik Nedir?

Firmaların hem iç hem de dış dünyadan nasıl görüneceğini ve algılanacağını belirleyen en önemli faktördür. İyi düşünülmüş ve tasarlanmış kimlik tasarımları, müşterilerin ya da hedef kitlenin gözünde saygınlığı arttıracak ve prestijli bir algı yaratmalıdır. Bu algının yaratılmasındaki önemli faktörlerden biri de renk ve tasarım tercihleridir. Markanın sunduğu mal veya hizmete uygun tasarımların yapılması markanın, insanların aklında kalmasını sağlar. Bu durum da tüketicilerin markaya olan güvenini arttırarak rekabette avantaj elde edilmesine olanak verir.

Kurumsal Kimliğin Önemi

Rekabetin çok fazla olduğu bir çağda yaşıyoruz. Markaların ön plana çıkabilmeleri ve benzer mal veya hizmetleri sunan firmalardan ayırt edilebilmeleri için kurumsal kimlik tasarımı konusuna önem verilmelidir.

Bir marka oluşturulurken sektördeki ya da piyasadaki hangi ihtiyaca karşılık geleceği, kurum örgütlenmesinin nasıl gerçekleştirileceği gibi önemli noktaların belirlenmesi gerekir. Teknik ve mali aşamaların tamamlanmasından sonra ise, kurumun nasıl bir kültürünün olacağının belirlenmesi gerekir. Bunun iki farklı ayağı vardır. Biri kurum içi kültürdür. Kurum içi kültür, çalışanlardan yöneticilere, ofisin iç tasarımından kurumsal etkinliklere kadar pek çok alanı ifade eder. Diğer ayağı ise kurumun dışarıya ifade ettiği kültürdür. Burada da markanın mal veya hizmet ürettiği sektör ve ürünün hedeflediği kitlede nasıl algılanacağına dair stratejiler belirleyici olur.

Markanın amacı ne ise ona göre bir imaj oluşturması gerekir. Dolayısıyla logosu, renk kullanımı, sloganı, pazarlama kampanyaları, sosyal medya paylaşım standartları gibi ögeler bu imajla çelişmemelidir. Hem metinsel anlamda hem de tasarımsal anlamda tutarlı bir çizgiyi takip etmelidir.

Kurumsal Kimlik Ögeleri Nelerdir?

Herkesin aklına genelde kartvizit, logo gibi ögeler gelir ama çok daha fazla ögeyi içerisinde barındıran bir kavramdır. Bu ögeleri sıralamak gerekirse;

 • Kurumun ya da markanın adı
 • Logosu ve logotype
 • Logonun siyah beyaz kullanımı
 • Renkli kullanımı
 • Genel kullanımı
 • Renk ve font kullanımı
 • Slogan
 • Sosyal medya kiti
 • Kurumsal yazışmalarda kullanılacak font
 • Renk kodları
 • E-mail imzası
 • Banner
 • Antetli kağıt
 • Kartvizit
 • Fatura
 • Makbuz
 • Zarf tasarımları
 • Klasör
 • Dosya tasarımları
 • Bloknot
 • Faks kağıdı
 • Sticker
 • Kargo kolisi tasarımı
 • CD / DVD üzeri tasarımı
 • İlan tasarımı
 • Teşekkür, Kutlama gibi belgelerin tasarımı
 • Kaşe
 • Personel kartı, ziyaretçi kartı, kuruma bağlı araçların kartı
 • Bayrak tasarımları
 • Kurum iç ve dış tabelaları, yönlendirme tabelaları
 • Promosyon ürün tasarımı
 • Kurumun araçlarında kullanılacak giydirme tasarımları

Marka Çalışmaları

Menü