Scorpiol

ScorpiolDefacer

isimtescil bypass

darkcrew

darkcrew.org

hackhaber Z Kuşağı ile Pazarlama - Z Kuşağına Pazarlama İletişimi Nasıl Yapılır?

Z Kuşağı ile Pazarlama

Z Kuşağı ile Pazarlama

Z kuşağı ile pazarlama konusu, bu kuşağın markalar tarafından artık büyük bir müşteri kitlesi olarak görülmeye başlamasıyla birlikte konuşulmaya, tartışılmaya ve üzerine derin araştırmalar yapılmaya başlanan bir konu oldu.

Y kuşağına kıyasla Z kuşağı ile pazarlama diğer kuşaklar arasındaki pazarlama farklılıklarından daha büyük değişiklikler içeriyor. Çünkü, her ne kadar tüm nesillerin içine doğduğu ve yetiştiği dünya ile kendisinden sonra gelen neslin içine doğduğu dünya farklı olsa da Z kuşağını diğer tüm kuşaklardan özgü kılan büyük bir nokta var; internet çağında doğmuş ve büyümüş olmaları.

Z Kuşağı ile PazarlamaY Kuşağı & Z Kuşağı ile Pazarlama

Z kuşağını anlamamız için öncelikle ondan hemen önce gelen ve 1981 yılından 2000 yılına (bazı kaynaklara göre 1996) kadar doğmuş, Y kuşağı olarak adlandırılan kuşağı iyi bilmemiz gerekiyor. Öncelikle Y kuşağı, dünya savaşının yıkıcı etkisini, ardından tüm dünyada yaşanan buhranları, ideoloji çatışmalarını görmüş, köyden kentte göçün büyük bir kısmını gerçekleştirmiş olan nesil tarafından yetiştirildi. Çocukluk dönemleri yine 80’lerin sonu ile 90’larda geçen Y kuşağı, internetin gelişim döneminde yetişkin olan ve dünyadaki bu gelişmelerle birlikte büyüyen, onlara birebir şahit olup interneti ilk kullanan nesil oldu.

Y kuşağı bu yüzden kendisinden önceki X kuşağına göre dünyaya daha fazla açılmış, ona adapte olmaya çalışan, dijital dünyayı da onun öncesindeki dünyayı da yaşamış bir geçiş nesli aslında. Bu yüzden Z kuşağına göre daha planlı harcama yaparken X kuşağına göre farklı maddi kaygılar taşıyorlar. Örneğin; yıllarca bir ev almak için borç ödeyen nesil tarafından yetiştirilen Y kuşağı borç ödemek yerine “deneyim” satın almayı, dünyayı gezmeyi tercih ediyorlar.

İnternetin olmadığı bir dönemi hayal etmekte zorlanan Z kuşağı, dijital dünyanın içine doğan ilk nesil olması sebebiyle dünyayı algılayış şekillerinden alışveriş alışkanlıklarına kadar çoğu konuda Y kuşağından ayrılıyor. Özellikle internet üzerinden insanlarla da markalarla da iletişime geçmeyi ve oradan alışveriş yapmayı tercih etmeleri sebebiyle her konuda yüzlerce seçeneğin olduğu, dünyanın öbür ucundaki bir ürüne ulaşma imkânı olan bir dönemde büyümeleri sonucu daha global bir tüketim alışkanlığına sahipler.

Z Kuşağı ile PazarlamaZ kuşağı ve Sosyal Medya

Z kuşağı, yine internetle birlikte hayatımıza giren en önemli dijital gelişmelerden olan sosyal medya mecralarının bulunduğu bir dönemde büyüdüler. Bu yüzden sosyal medya onların olmazsa olmaz sosyalleşme, eğlenme ve öğrenme alanları oldu. Sosyal medya mecralarında saatlerce vakit geçirmek ve online oyunlar oynamak da bu neslin farklılığını belirleyen diğer temel etmenler. Bu nesil için “ünlü” tanımı da “marka” tanımı da diğer kuşaklardan epey farklı. Z kuşağı için ünlü demek sosyal medya fenomenleri, influencerlar ve gammerlar demek. Üstelik aralarındaki bağ da epey güçlü ve onlara saygı duyuyorlar. Bu yüzden Z kuşağı için pazarlama stratejisi belirlerken sosyal medya mecraları temel hareket noktası olmalıdır.

Z Kuşağının Temel Yatkınlık ve Özellikleri

Z kuşağı şüphesiz ki; kendilerinden önceki nesillerden birçok yönleriyle ayrılıyorlar. Çocukluk ve gençlik dönemleri diğer nesillerden farklı olan bu kuşağın dünyayla ve gelecekle ilgili düşünceleri de bu farklılıklar etrafında şekilleniyor.

Z kuşağının temel farklılık ve yatkınlıklarını sıralayacak olursak:

  • Özgürlüklerine ve bireyselliklerine oldukça bağlılar
  • Gerçekçi ve pragmatik bir düşünce yapısında sahipler
  • Dikkatleri dağınık, aynı anda birkaç işle meşgul oluyorlar
  • Tüm fikirleri dijital odaklı
  • Samimiyeti ve dürüstlüğü önemsiyorlar
  • Protest ve muhalif bir yapıdalar
  • İnteraktiflik ve paylaşım hayatlarının önemli bir parçası
  • Görsel ve videoya dayalı içerikler üretip tüketiyorlar

Z Kuşağı ile PazarlamaZ Kuşağıyla Pazarlamada Pazarlama Stratejisi

Z kuşağını diğer nesillerden ayıran özelliklerin hepsi esasında onların tüketim alışkanlıklarını da belirleyen unsurlardır. Bu yüzden dijitalleşmiş küresel bir dünyaya doğan ve dünyayı bu şekilde algılayan bir nesil için yapılacak markalama, pazarlama ve iletişim stratejisi de onların algı ve tüketim şekilleri gözetilerek yapılmalıdır. İşte Z kuşağına yönelik yapılacak pazarlama stratejilerinde dikkat edilmesi gereken noktalar;

Dijital Mecralara Odaklanın

Z kuşağı vakitlerinin çoğunu telefon veya bilgisayar başında geçirip tabiri caizse dijital dünyada yaşıyorlar. Dolayısıyla onları hedef alan kampanya ve reklamların da kesinlikle onların en çok bulunduğu YouTube, Instagram, Snapchat, Tiktok gibi mecralarda var olması gerekir. Burada önemli olan kilit nokta ise; bu sosyal medya mecraları için oluşturulan içeriklerin yine her mecranın yapısına uygun doğal bir yapıda olmasıdır. Mesela; Instagram için üretilmiş bir reklam veya içerik YouTube’da beklenen ilgiliyi görmeyecektir. Bu yüzden içeriklerin yayınlanan mecranın ruhuna uygun ve doğal olması onu öne çıkaracaktır.

Samimi Olun

Yıllardan beri markalaşma ve kurumsallaşma adına süregelen bir anlayış vardı. Bu anlayışa göre marka tüketicilerine iletmek istediği mesajı tek yönlü olarak iletir ve bunun anlaşılmasını beklerdi. Fakat yapılan araştırmalarda Z kuşağına ait bireylerin markalardan ilk beklentilerinin samimi ve gerçek olmaları olduğu saptandı. Z kuşağının markalardan en büyük beklentisi, gerçek hikayelerden kurgulanan kampanyalar üreterek; markayla etkileşime geçmek istediklerinde karşılarında gerçek kişiler bulmasıdır.

Z Kuşağı ile PazarlamaOnları Harekete Geçirin

Etkileşim. Dijital dünyanın en önemli özelliklerinden biri. O yüzden strateji belirlerken hedef kitlenizi de işin içine katarak, onlarla etkileşime girerek planlamanızı yapmanız alacağınız verimi artıracak aynı zamanda hedeflenen kitleyle marka arasında bir bağ oluşmasını sağlayacaktır.

 

 

Sade ve Anlaşılır Olun

Z kuşağına yönelik bir pazarlama planlaması yapıyorsanız dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta da çok az zamanınızın olduğudur. Bir saniyede bile dijital mecralardan akan bilgi miktarını, paylaşılan içerikleri düşünün. İşte sizin o hızlı akışın içinde fark edilmeniz için mesajınızın açık, sade ve dikkat çekici olması gerekir. Bu yüzden üreteceğiniz içeriklerin tüketici nezdinde nasıl görülüp algılandığını dikkate almayı unutmayın.

Menü