Dijital Marka Yönetimi

Dijital Marka Yönetimi

Dijital marka yönetimi bir markanın çevrimiçi kanallar aracılığıyla dijital mecralarda varlık göstermesidir. Geleneksel markalama pratiklerinden farklı olarak dijital dünyanın dinamiklerine ve markanın kimliğine uygun olarak yönetilmesi gereken bir süreçtir.

Dijital marka yönetimi genel itibariyle markanın sosyal medya platformlarında, arama motorlarında, mobil uygulamada ve web tabanlı platformlarda markanın konumlandırılmasıdır. Aynı zamanda anlık olarak reaksiyon alınan dinamik bir ortam olan dijital dünyanın, sürekli olarak takip edilmesi gerekir.

Dijital Marka Yönetimi Nedir?

Öncelikle marka nedir? Sorusuna cevap verelim. Marka, en sade tanımıyla bir firmanın ürettiği ürün ve hizmetlerin piyasadaki diğer ürün ve hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan firmaya özgü kimliktir. Dijital dönüşüm çağına kadar marka yönetimi ancak belli kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyordu. Bu kanallar televizyon, radyon, gazete, dergi gibi sınırlı mecralardan oluşmaktaydı. Fakat internet dünyasının yaygınlaşmasıyla birlikte kişilerin birbiriyle veya markaların hedef kitleleriyle bulunabileceği birçok yeni mecra ortaya çıktı. Bu da markaların dijitalleşme dönemine ayak uydurma gerekliliğini doğurdu.

Dijital markalaşma, markaların internet ağı üzerinde bulunan platform ve mecraları marka hedefleri doğrultusunda yorumlayarak varlık göstermesidir. Bütünleşik pazarlamanın bir adımı olan dijital markalaşma markanın tüm dinamikleri ve hedefleri doğrultusunda şekillenmelidir. Markanın dijital platformlarda kendisine pay bulabilmesi, daha fazla kişiyle etkileşime girmesi ve bu platformlar için içerik üretilip takip edilmesi markanın dijital olarak yönetilmesidir. Yeni nesil bir markalama çalışması olan dijital markalaşma titizlikle ve mutlaka belli stratejiler gözetilerek yapılması gereken çalışmalardır.

Dijital Marka Yönetimi Nedir?
Dijital Markalaşma Nasıl Yapılır?

Dijital Markalaşma Nasıl Yapılır?

Dijital markalaşma, bir markayı diğer markalardan ayıran özelliklerinin ve kimliğinin marka hedefleri doğrultusunda çevrimiçi dünyaya entegre edilmesidir. Tanım bu kadar kısa olsa da dijital markalaşma ciddi ve kendi içerisinde önemli adımları içeren bir süreçtir. Dijital markalaşma için öncelikle marka kimliğinin tam olarak anlaşılması gerekir. Atılacak tüm adımlar ve yapılacak tüm dijitalleşme çalışmalarının temel çıkış noktası markanın kurumsal kimliği ve hedefleri olmalıdır. Bir yandan dijitalleşme adımları atılırken diğer yandan da markanın bir ayağının mutlak suretle yere basması, reel dünyadan ve gerçeklikten kopmaması gerekir.

Markaların ve dijital ajansların bu aşamada yaptığı en önemli hatalardan bir tanesi markayı gerçek kişiliğinden uzak bir yerde konumlandırmaya çalışmasıdır. Başarılı bir dijital markalaşma süreci için markanın piyasadaki mevcut konumu ve varlıkları detaylı olarak analiz edilmelidir. Bundan sonraki adımlar bu analizler neticesinde şekillenmelidir. Dijital markalaşmanın önemli adımlarını detaylı olarak inceleyelim.

Dijital Marka Konumlandırma

Marka konumlandırma uzun yıllardır reklamcılık sektöründe uygulanan markalama çalışmalarından bir tanesidir. Geleneksel medya araçlarıyla da gerçekleştirilen marka konumlamanın temel kuramı aynı olmakla birlikte pratikte farklı aşamalardan oluşur. Bunlar;

  • Dijital konumlama için öncelikle markanın gerçek kimliği, piyasadaki yeri ve bilinirliği analiz edilmelidir
  • Markanın dijital ortamlardaki mevcut varlığı profesyonel analiz araçlarıyla incelenip detaylı bir rapor hazırlanmalıdır.
  • Bu raporda markanın arama motorlarındaki aranma hacmi, ilgili anahtar kelimelerdeki sıralaması, web sitesi trafiği, sosyal medya takipçi sayısı, markanın sosyal medya platformlarında aranma hacmi gibi birçok unsur bulunmalıdır
  • Marka hedefleri doğrultusunda markanın hedef kitlesi detaylı olarak incelenmelidir. Hedef kitlenin tüketim alışkanlıkları, eğlenme anlayışları, vakit geçirdikleri platformlar, çevrimiçi oldukları saatler ve günler vb.
  • Dijital analizler yapıldıktan sonra uygulanması gereken adım; markanın mevcut kimliği ve hedeflerinin hangi mecralara, ne zaman, ne şekilde entegrasyonun yapılması gerektiğinin belirlenmesidir
Dijital Marka Konumlandırma
İçerik Üretimi

İçerik Üretimi

Dijital markalaşmanın ve bunun sürdürülebilir hale gelmesi için markanın belirlenen platformlar ve mecralar için sürekli ve düzenli olarak içerik üretmesi gerekir. Hem web tabanlı mecralar hem de sosyal medya platformları, içerik üretimine bağlıdır. Dijital kullanıcıların çevrimiçi mecralarda vakit geçirmesinin temel sebebi kendi ilgi alanlarına uygun içerikler tüketmektir. Markaların da bu aşamada hedef kilelerine ve marka hedeflerine yönelik kaliteli içerik üretmesi gerekir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunur. Bunlar;

  • Bütün sosyal medya mecralarında mutlaka bulunmak zorunda değilsiniz. Bu hem maliyetli hem de takibi zorlaştıran bir hatadır. Bunun yerine başlangıçta hedef kitlenize uygun birkaç mecra seçip oradan başlamak daha kontrollü olacaktır
  • Dijital markalaşma amacıyla içerik üretiminde önemli bir diğer konu; mecraya uygun içerik üretimidir. Bilindiği üzere her sosyal medya platformunun kendine özgü yapısı, dili, ve öne çıkardığı içerik türleri bulunur. Burada yapılması gereken her mecranın dinamiklerini göz önünde bulundurup o mecraya özel içerik hazırlamaktır
  • Özgün içerik. Hem arama motorlarının hem de sosyal medya platformlarının önemsediği konulardan biridir. Ürettiğiniz içeriklerin özgün olması marka imajınızı etkileyen önemli bir unsurdur.

Marka Takibi ve Analiz

Dijital markalaşma bir süreçtir ve bu süreç markanın var olduğu süre boyunca devam eder. Çevrimiçi mecralarda ve sosyal medya platformlarında çok hızlı ve anlık bir akış bulunur. Ürettiğiniz tüm içerikler de bu akış içerisinde yer alır. Bu yüzden içeriklerin sürekli olarak takip edilmesi, markanın aldığı olumlu ve olumsuz yorumlar belli aralıklarla raporlanmalıdır.

Raporlamanın önemi, markanın mevcut durumunun daha somut deliller ve tablolarla sadeleştirilebilmesidir. Raporlama aşamasından sonra yapılması gereken adım eldeki verilerin analiz edilmesidir. İstenilen başarıya ulaşan ve ulaşamayan içerikler tekrar gözden geçirilip mevcut durum yorumlanmalıdır. Fakat bu yorumlar gerçek analizler sonucu reel verilere dayanmalıdır. Bu aşamadan sonra gelecekteki içeriklerin planlaması yapılıp gerekirse stratejilerde revizeler yapılabilir.

Marka Takibi ve Analiz