Podcast Nedir?

Podcast Nedir?

Podcast nedir? Sorusu ülkemizde son zamanlarda sorulmaya başlanmış ve konu merak edilmeye başlanmış olsa da aslında 20 yıllık bir geçmişe sahip bir içerik türüdür podcast. Bu içerik türünün en önemli özelliği sadece sese dayalı olmasıdır.

Pdcasting, çoğunlukla dizi halindeki dijital medya ürünlerinin (radyo programları, videolar vs.) internet üzerinden -genellikle feed (bildirim) yoluyla- bilgisayar ve taşınabilir cihazlara (cep telefonu, tablet vs.) indirilebilecek şekilde yayınlanması. Bu şekilde indirilmiş dosyalara ise podcast denir. Wikipedia’nın podcast nedir? Sorusuna verdiği cevaba dayanarak en sade şekliyle; podcastin online ses veya video oynatıcıları üzerinden yayıncıların ürettiği sese dayalı bloglardır, diyebiliriz.

Podcast Nedir? Nasıl Üretilir?

Podcast de diğer dijital mecraların dayandığı temel içerik türü olan blog içeriklerine dayanır. 2000’li yıllardan sonra web sitelerinin ve kullanıcılarının artmasıyla birlikte metin temelli içerik türü olan bloglar hızla yaygınlaşmaya başladı. Bu dönemde blog üreticilerinin, içeriklerine ses dosyaları da ekleme fırsatı bulmasına rağmen podcastlerin popülerleşmesi kişisel müzik çalarların piyasaya çıkmasıyla başladı. Daha sonraki dönemlerde ise bloglar yerini vloglara ve podcastlere bıraktı.

Video ve ses kayıt işlemlerinin basitleşip yaygınlık kazanmasıyla içerik üretmenin maliyeti de doğal olarak düştü ve daha çok insan içerik üretmeye başladı. Şu an basit birkaç ekipman ve programla üretilebilen podcast içerikleri, Spotify ve iTunes gibi dijital müzik sağlayıcılarının tüm dünyada yaygınlaşmasıyla milyonlara ulaşma imkânı buldu.

Podcast üretmekte ihtiyaç duyulan iki temel unsur vardır. Bunlar; podcast içeriği ve ekipmandır. Aşağıda detaylı bir şekilde ele alacağımız ilk konu olan içerik, yayının en önemli unsurudur. Özellikle sunum şeklinden ziyada sunulan ürünün kalitesinin önem kazandığı günümüzde içeriğin konusu, onun ele alınış biçimi ve tarzı üzerinde düşünülmesi gereken temel noktadır. Podcast üretirken kullanacağınız ekipman ise içeriğin daha kaliteli bir şekilde sunulmasını sağlar.

İçerik

Podcast yayınlarının omurgasını oluşturan öğedir. Yayıncının takipçi (dinleyici) kitlesini ve potansiyelini oluşturan unsur, içeriklerin konusu ve konseptidir. Bu yüzden başarılı bir yayın için içerik oluşturulurken dikkate alınması gereken noktalar vardır. Bunlar:

Tema

Üretilecek podcastin öncelikle belli bir çerçeve dahilinde planlanması gerekir. Belirlenen tema üretilecek tüm içeriklerin konusunun belirlenmesinde ve konunun nasıl işleneceğine karar verilmesinde temel sorunları ortadan kaldıracaktır. Temanın yayıncının tarzına, bilgi birikimine ve konuşma tarzına uygun olması gerekir.

Hedef Kitle

Dijital platformlar için üretilen her içeriğin bir nevi ürün olduğunu varsayarsak o ürünü almak isteyen kitlenin belirlenmesi öncelikli hedef olmalıdır. Sonrada o kitleyi tanıyıp onun beğenileri dikkate alınarak hazırlanacak olan içeriğin istenilen başarıyı yakalaması daha kolay ve hızlı olacaktır.

Sürdürülebilirlik

Podcast yayınları içerik belirlenirken önem arz eden bir diğer konu da belirlenen tema ve konuların ne kadar sürdürülebilir olduğudur. Seçilen konuların aynı tarzda farklı biçimlerinin üretilmesine imkân tanımaması podcastlerin bütünlüğünü bozacağı için dinleyici kitlenin de devamlılığı engellenmiş olur.

Ekipman

Ekipman, podcast yayınlarınızın kayıt edilip son kullanıcıya ulaşması aşamasında kullanılması gereken cihaz ve programlardır. Çok farklı ihtiyaçlara göre çok fazla seçeneği bulunan kayıt ekipmanları belirlenirken de yine üretilecek içeriğe ve ulaşılmak istenen amaca göre seçilmesi faydalı olacaktır. Örneğin, bir marka veya kurum için içerik üretilecekse daha kaliteli ekipmanların kullanılmasında fayda varken; hobi amaçlı veya herhangi bir gelir kaygısı taşımayan içerikler için başlangıçta düşük maliyetli ekipmanların tercih edilmesi yeterlidir.

Podcast yayını için ihtiyaç duyulan temel ekipmanlar:

Mikrofon

Aslında podcast yayını yapmak için gerekli olan tek ekstra ekipmandır. İçerikler sadece kulağa hitap ettiği için yayının teknik açıdan kalitesini belirleyen unsurdur. Bu yüzden piyasada çok farklı seçeneği bulunan mikrofon türlerinden amaca en iyi hizmet edecek olanın temini önemlidir. Bilgisayar veya kulaklık mikrofonlarından profesyonel modellere kadar çok fazla seçeneği bulunan mikrofonlar yayının ses kalitesini belirleyen ekipmanlar olduğu için iyi bir mikrofonla kayıt edilmiş yayınlar her zaman diğerlerine göre avantajlı olur.

Podcast yayınlarının ses kalitesinin artırılması isteniyorsa pop filtresi gibi ekstra ekipmanlar da kullanılabilir fakat bu cihaz zorunlu olmamakla birlikte yine yayıncının tercihine bağlıdır.

Ankara Web Tasarım

Yazılım (Program)

Mikrofon ve bilgisayar yardımıyla kayıt edilen ses dosyasının yayınlanmadan önce podcast olarak yayınlanabilmesi için belli formatlara dönüştürülmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir. Bu düzenlemelerin yapılmasına sağlayan çok farklı programlar olmakla birlikte biz belli başlı birkaç tanesini yazalım.

 • Adobe Audition
 • Hindenburg Journalist
 • GarageBand
 • Audacity

Podcastler de diğer dijital içerikler gibi günümüzde çok farklı konu ve konseptlerle üretilmeye ve dinlenmeye devam ediyor. Hem keyifli hem bilgilendirici hem de boş vakitleri değerlendirmek için güzel bir yöntem olan podcastlerin popüler içerik servislerini de ekleyip genel hatlarıyla podcast yapısını anlattığımız yazımızı sonlandırıyoruz. Keyifli dinlemeler.

 • Spotify
 • iTunes
 • Apple Podcast’ler
 • Google Podcasts
 • TuneIn
 • Stitcher
 • Pocketcasts
 • Blubrry