Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal Medya Hesap Yönetimi

Sosyal medya hesap yönetimi Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Tiktok gibi mecralar için içerik oluşturulması ve hesapların yönetilmesi işlemleridir.

Sosyal medya hesap yönetimi belli kurallar çerçevesinde yapılmalıdır. Marka veya işletmelerin hedeflerine yönelik hazırlanması gereken içerik yönetimi dijital markalaşma için oldukça önemlidir.

Sosyal Medya Hesap Yönetimi Neden Önemlidir?

Sosyal medya televizyon, radyo, gazete, dergi geleneksel medya mecraların haricinde oluşan medya alanlarıdır. İnternet tabanlı dijital mecralar olan sosyal medya mecraları iletişimi farklı boyutlara ulaştırmıştır. Facebook’un kurulması ve tüm dünyada yaygınlaşması sosyal medya kavramının ortaya çıkmasını tetikleyen ilk adım olmuştur. 2010’lu yıllardan sonra Instagram ve Twitter’ın da yaygınlık kazanmasıyla sosyal medya mecraları daha da güçlenip geleneksel medyaya rakip olabilecek seviyeye gelmiştir. Dijitalleşen reklam, tanıtım ve iletişim araçları markaların bu mecralara kayıtsız kalmamasını sağlamıştır. Günümüzde artık tüm marka ve işletmeler bu dijital platformlarda hedef kitlelerine ulaşmak için çalışmalar yapmaktadır.

Sosyal medya mecraları, markaların potansiyel hedef kitlelerine ulaşmak için farklı ve verimli bir alan konumuna geldi. Bu yüzden şirketlerin artık dijital bir kimlik kazanması kaçınılmaz bir hale geldi. Günümüzde marka ve işletmeler birçok reklam kampanyasını bu mecralar aracılığıyla duyurma yoluna gitmektedir. Bu noktada marka ve işletmeler sosyal medya hesaplarını doğru stratejiler üzerine kurmak zorundadır. Yapılan tüm paylaşımların şirket hedeflerine katkı sağlaması hesap yönetiminin temelini oluşturur.

Sosyal Medya Yönetimi Neden Önemlidir?
Profesyonel Sosyal Medya Yönetimi

Profesyonel Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal medya hesapları için içerik yönetimi günümüzde küçük – büyük artık tüm işletmelerin ihtiyacıdır. İşletme ve markalar reklam, pazarlama ve pr çalışmalarının birçoğunu sosyal medya mecraları aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Şirketin kârlılığını direkt olarak etkileyebilen bu çalışmalar profesyonel olarak yönetilmelidir. Günümüzde markaların sosyal medya hesapları birkaç şekilde yönetilmektedir. Bunlar;

  • Dijital reklam ajansı: Reklam ajansları marka ve işletmelerin hesaplarının yönetimi için profesyonel destek sağlamaktadır. Reklam ajansları sosyal medya döneminden önce geleneksel yollarla markaların reklam çalışmalarını yürütmekteydi. Dijitalleşme döneminde de reklam ajansları markalara farklı mecralarda hizmet sunmaya başladı. Bunların başında da sosyal medya mecraları için günlük veya haftalık olarak içerik üretimi ve yönetimi gelir. Farklı işleri yapan bir ekip tarafından yapılan hesap yönetimi, firmaların en çok destek aldığı konulardandır.
  • Şirket bünyesindeki reklam departmanı: Günümüzde şirketler için reklam ve pazarlama faaliyetleri hayati önem taşımaktadır. Bazı şirketler bu aşamada reklam ajansı ile çalışmayı tercih ederken bazı şirketler kendi ekibini kurma yoluna gidebilmektedir. Şirket bünyesinde kurulan reklam departmanı da kendi içerisinde küçük bir reklam ajansı gibi çalışır. Burada da farklı görevleri üstlenen bir ekip bulunur ve sosyal medya hesapları bu ekip tarafından yönetilir. Her iki yöntemin de kendine özgü avantajları bulunmaktadır.

Sosyal Medya Nasıl Yönetilir?

Popüler sosyal medya mecralarının en büyük özelliği, farklı bir ihtiyacı gidermeye yönelik oluşturulmuş yapılarıdır. Örneğin Youtube video içerikler özelinde hizmet verirken Instagram görsel temelli, Twitter kısa metin odaklı bir mecradır. Sosyal medya mecraları için içerik üretilirken de en çok dikkat edilmesi gereken husus budur; mecraya göre içerik yönetimi. Aynı zamanda içerik yöneticilerinin en çok düştüğü hata da budur; her mecra için aynı içeriklerin hazırlanması.

Sosyal medya mecralarının her birinin kendine ait kullanıcı kitleleri, dinamikleri ve ulaşmak istediği hedefler vardır. Bu mecraların kullanıcıları da mecranın formatına uygun içerikleri tüketir. Bu yüzden üretilen içeriğin mecranın özelliklerine uygun olması önemlidir.

Bunun haricinde içerik üretirken dikkat edilmesi gereken kritik bir nokta da hedef kitleye uygun içeriklerin tasarlanmasıdır. Her sosyal mecranın kendine ait kullanıcı kitlesi bulunsa da o mecrada farklı içerik türleri bulunabilir. Marka hedeflerine uygun üretilen içeriklerin aynı zaman da hedef kitleye de uygun olması gerekir. Hedef kitlenin dikkatini çeken içerikler organik olarak etkileşimi artırarak markaya değer katar.

Sosyal Medya Nasıl Yönetilir?
Sosyal Medya Yönetirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sosyal Medya Yönetirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sosyal medya için içerik oluşturulması ve hesap yönetimi şirketlerin itibarını, dolayısıyla kârlılığını etkileyen önemli unsurlardır. Bu yüzden marka ve işletme hesaplarının profesyonel şekilde yönetilmesi gerekir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunur;

  • Günlük veya haftalık paylaşım yerine yıllık, 6 aylık reklam stratejileri oluşturulmalı
  • Günlük içeriklerin bu stratejiye uygun ve bu stratejileri destekler nitelikte olmalı
  • Hedef kitlenin alışkanlıkları, vakit geçirdikleri mecralar incelenmeli
  • Belli zaman periyotlarında (haftalık veya aylık) raporlama yapılmalı
  • Hazırlanan rapor detaylı bir şekilde incelenip en çok verim alınan içerikler belirlenmeli
  • Alınan etkileşim oranlarına göre strateji revize edilmeli
  • Paylaşılacak içerikler paylaşım zamanından önce hazırlanmalı
  • Direkt satış yerine ürün ve hizmetlerin sağladığı faydalar üzerinde durulmalı