Nöro Pazarlama

Nöro Pazarlama

Nöro Pazarlama yaklaşık 100 milyar nörondan oluşan beynin işlevleri kullanılarak gerçekleştirilen bir pazarlama şeklidir ve neuromarketing olarak da bilinmektedir. Satın alma algısı ile beyin arasında kurulan ilişkinin neticesinde geliştirilen bir pazarlama stratejisidir.

Nöro Pazarlama yüksek lisans düzeyinde eğitim programlarına da sahiptir. Bu yöntem, dünyadaki pek çok firma tarafından kullanılmaktadır. Şirketler, insan davranışları üzerinde nelerin etkili olduğunu öğrenme ve buna uygun olarak kitleleri, imal ettikleri ürünlere yönlendirme çabasındadır. Bunun için uygun mesaj ve kodları beyne ulaştırmak, son derece önemli bir hale gelmiştir.

Nöro Pazarlama Nedir?

Nörolojik pazarlama, bir yöntem olarak müşteri kitlesi üzerinde ciddi araştırmalar yapmayı gerekli kılar. Pazarlamanın her safhasında uygulanan bu teknik, tüketicilerin satın alma davranışları üzerine çalışır ve bu davranışın oluşmasına yol açabilen sosyal ve psikolojik nedenleri araştırır.

Ayrıca müşterinin (denek) ürün ya da hizmet karşısında başka biyolojik değişimler yaşayıp yaşamadığı da ölçülür. Mesela kan akışındaki ya da nabız ve kalp ritmindeki değişimler, biyolojik tepkiler arasındadır. Tüm bu bulgular etrafında müşterinin keyif duyacağı noktalar belirlenir ve ürünlerin reklamından pazarlamasına kadar bu veriler kullanılır.

Beyne ulaşan mesaj, belli bir süre sonra tüketim davranışı haline dönüşebilir. Bunun farkında olan pazarlamacılar, hedeflerindeki kitleyi etkilemek için neuromarketing odaklı reklamcılık yöntemini pratik olarak kullanmaktadırlar. Dijital pazarlama alanı da bu tekniğe uygun olarak optimize edilebilir. Gerek sosyal medya gönderileri gerekse web site içeriği buna uygun olarak düzenlenirse doğru hedef kitleye ulaşılabilir.

Nöro Pazarlama

Nöro Pazarlama Örnekleri

Neuromarketing; pazarlama, satış ve reklamcılığın her aşamasında işlevsel olarak kullanılabilecek bir yöntemdir. Pazarlama imkanının yanı sıra firmaların mekân düzenlemelerini, web sitesi tasarımlarını, reklam panolarını hazırlama biçimlerini de belirlemelerine yardımcı olur. Nöro pazarlamanın kullanıldığı esas alanlar, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Mağaza içi ilişkileri düzenleme (çalışanlar arasındaki veya çalışanlarla müşteri arasındaki)
  • Yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi
  • Reklamcılık ve kampanya hizmetleri
  • Web sitesi tasarımları ve içeriği
  • Sosyal medya kanalları

Ürün ve hizmetlerin tanıtımında etkin bir şekilde kullanılan bu pazarlama yöntemi, ürünlerin müşteri kitlesine göre tasarlanması ve paketlenmesinde oldukça fazla kullanılan bir metottur. Müşteri kitlesinin beğenisi ve ürünü hangi ölçülerde istediği oldukça önemli bir konudur.

Nöro strateji içerisinde müşteri kitlesinin yaşı, beğeni düzeyi ve ürünün hangi büyüklükte istendiği gibi faktörler önemlidir. İşletmeler veya firmalar, geleneksel araştırmalara kıyasla daha farklı bir perspektiften bakan nöral pazarlama yönteminden faydalanmayı, giderek artan oranlarda tercih etmektedir.

Nöro Pazarlama

Nöro Pazarlama Teknikleri

Bu pazarlama yöntemine ilişkin teknikler, fiyatlandırma stratejisi açısından müşteri kitlesinin davranışlarını dikkate alır. Fiyatlarda yapılan oynamalar, rakamların ciddi etkisi ile beyin arasında ilişki kuran pazarlamacılar ve reklamcılar, müşterilerin hangi fiyat aralıklarını tercih ettiklerini, ne tür rakamsal dizilimlerden hoşlandıklarını belirlerler. Çok bilinen bir örnek vermek gerekirse, 150 liralık bir ürün etiketinin 149.95 lira olarak düzenlendiğine sıklıkla rastlarız.

Davranışçı psikoloji ilkelerinin uygulandığı nörolojik pazarlama yönteminde fMRI ve EEG yöntemlerinin (işlevsel manyetik rezonans görüntüleme) verileri kullanılır. Nöro satış tekniklerinde, müşterinin ürüne ya da hizmete karşı ne tür tepkiler verdiği, onu etkileyen unsurlar karşısında hangi davranışları sergilediği anlaşılmaya çalışılır.

Artık nörolojik pazarlama yönteminde mağaza sahipleri, mağaza tasarımlarına da dikkat etmeye başlamıştır. Buna göre mağazanın genel düzeni, ürünlerin yerleştirilmesi, rafların rengi ve şekli, personelin giyimi, müşteri beklentileri dikkate alınarak yapılmaya başlanmıştır.

Aynı mantığı dijital dünya çalışmaları için de aynen geçerli olacak şekilde düşünebilirsiniz. Web sayfalarında kullanılan görseller, renkler, yerleşim (web tasarım) gibi tüm detaylar bu pazarlamanın ilkeleri çerçevesinde belirlenebilir.

Nöro Pazarlama

Nöro Pazarlama Eğitimi ve SEO Çalışmaları

SEO çalışmalarında da kullanılmaya başlanan Neuromarketing, müşterilerin ürün ve hizmetleri internet ortamında hangi kelimeleri kullanarak aradıkları, web sitelerinde arzuladıkları renkler, web sitelerinin tasarımı, müşterinin bulunduğu konum gibi hususlar çerçevesinde kullanılıyor.

Ürün ve hizmetlerini daha iyi pazarlamak, daha fazla satış yapmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak isteyen firmalar, web sitelerini bu pazarlama tipinin ilkeleri çerçevesinde kurmaya başladılar. Bu bağlamda karmaşıklıktan uzak, görsellere yeterli düzeyde yer veren, ziyaretçinin okuma ve izleme becerisini aynı anda çalıştırıp yoğunlaşmayı artıran web sitelerinin tasarlanması hedeflenmektedir.

Web sayfalarında yayınlanan tanıtım yazılarında ve bloglarda kullanılan sözcükler ve sözcük grupları, Google aramalarında üst sıralara yerleşmenizi ve sitenizin ziyaret edilmesini sağlar. SEO’nun Türkçe açılımı, arama motoru optimizasyonudur. Hedeflenen arama motoruna yönelik yapılacak optimizasyonlarla site performansının arttırılması; pazarlanan bilgi, ürün ya da hizmetin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenir. Ankara Web Tasarım,

  • Web tasarım
  • SEO
  • Uygulama geliştirme
  • Sosyal medya yönetimi
  • Reklam yönetimi

Şeklinde sıralayabileceğimiz pek çok alanda hizmetlerini sürdürmektedir.