Nöro Pazarlama Neuromarketing

Nöro Pazarlama

Beynin işlevlerini kullanarak gerçekleştirilen bir pazarlama şekli olan Nöro Pazarlama (Neuromarketing), satın alma algısı ile beyin arasında kurulan ilişkinin neticesinde geliştirilen bir pazarlama stratejisidir. Pazarlama işleminin her safhasında uygulanan nöro pazarlama, tüketicilerin satın alma davranışları üzerine çalışır ve bu davranışın oluşmasını etkileyen sosyal ve psikolojik nedenleri araştırarak satın alma davranışında bu nedenlerin etkisi üzerinde durur.

Hızlı bir şekilde gündeme oturan Neuromarketing, dünyadaki pek çok firma tarafından kullanılmaktadır. Şirketler, insan davranışları üzerinde nelerin etkili olduğunu öğrenmek ve buna uygun olarak kitleleri imal ettikleri ürünlere yönlendirme çabasındalar. Bunun için uygun mesaj ve kodları beyne ulaştırma oldukça fazla önem kazanıyor. Çünkü beyne ulaşan mesaj, belli bir süre sonra tüketim davranışı haline dönüşebiliyor. Bunun farkında olan pazarlamacılar hedeflerindeki kitleyi etkilemek için sinirbilim odaklı reklamcılık yöntemini pratik olarak kullanmaya başladılar.

Nöro Pazarlamanın Çalışma Biçimi

Nöro Pazarlama, bir yöntem olarak müşteri kitlesi üzerinde ciddi araştırmalar yapmayı gerektirir. Davranışçı psikolojinin ilkelerinin uygulandığı sinirbilim pazarlama yönteminde fMRI ve EEG yöntemlerinin (işlevsel manyetik rezonans görüntüleme) verileri kullanılır. Nöro satış tekniklerinde, müşterinin ürün ya da hizmete karşı ne tür tepkiler verdiği, onu etkileyen unsur karşısında hangi davranışları sergilediği anlaşılmaya çalışılır. Ayrıca müşterinin (denek) ürün ya da hizmet karşısında başka biyolojik değişimler yaşayıp yaşamadığı da ölçülür. Mesela kan akışındaki, nabız ve kalp ritmindeki değişim biyolojik tepkiler arasındadır. Bütün bulgular etrafında müşterinin keyif duyacağı noktalar belirlenir ve ürünlerin reklamından pazarlamasına kadar bu veriler kullanılır.

Dikkatinizi Çekebilir: Google Reklam Verme

Neuromarketing Kullanım Alanları

Neuromarketing; pazarlama, satış ve reklamcılığın her aşamasında fonksiyonel olarak kullanılabilecek bir yöntemdir. Pazarlama imkanının yanı sıra firmaların mekan düzenlemelerini, web sitesi tasarımlarını, reklam billboardlarını hazırlama biçimlerini de belirlemelerine yardımcı olur. Sinirbilim pazarlama esas olarak aşağıdaki alanlarda kullanılır:

  • Mağazanın içindeki ilişkileri (çalışanlar arasındaki ve çalışanlarla müşteri arasındaki) düzenleme
  • Yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi
  • Reklamcılık ve kampanya hizmetleri
  • Web sitesi dizaynı
  • Sosyal medya kanalları
Neuromarketing
Neuromarketing

Nöro Pazarlama Metotları

Ürün ve hizmetlerin reklam ve pazarlamasında etkin bir şekilde kullanılan Neuromarketing, ürünlerin müşteri kitlesine göre tasarlanması ve paketlenmesinde oldukça çok fazla kullanılan bir metottur. Müşteri kitlesinin beğenisi ve ürünü hangi ölçülerde istediği oldukça önemli bir konudur. Nöro strateji içerisinde müşteri kitlesinin yaşı, beğeni düzeyi ve ürünün ne tür büyüklükte istediği önemlidir.

Neuromarketing, fiyatlandırma stratejisi açısından da müşteri kitelesinin davranışlarını dikkate alır. Fiyatlarda yapılan oynamalar, rakamların büyülü etkisi ile beyin arasında ilişki kuran pazarlamacılar ve reklamcılar müşterilerin hangi fiyat aralıklarını tercih ettiklerini, ne tür rakamsal dizilimlerden hoşlandıklarını belirlerler.

Artık nöro pazarlamada mağaza sahipleri, mağaza tasarımlarına da dikkat etmeye başladılar. Buna göre mağazanın tefrişi, ürünlerin yerleştirilmesi, rafların rengi ve şekli, personelin giyimi ile müşteri beklentileri ve davranışlarına göre yapılmaya başlandı. Aynı mantığı dijital dünya çalışmaları için de aynen geçerli olacak şekilde düşünebilirsiniz. Web sayfanızda kullanılan görseller, renkler, yerleşim (web design) gibi tüm detaylar neuromarketing çerçevesinde belirlenebilir.

Nöro Pazarlama ve SEO Çalışmaları

SEO çalışmalarında da kullanılmaya başlanan Neuromarketing, müşterilerin ürün ve hizmetleri internet ortamında hangi kelimeleri kullanarak aradıkları, web sitelerinde arzuladıkları renkler, web sitelerinin dizaynı ve kolay kullanımı, müşterinin bulunduğu konum gibi hususlar çerçevesinde kullanılıyor. Ürün ve hizmetlerini daha iyi pazarlamak, daha fazla satış yapmak ve daha fazla kitleye ulaşmak isteyen şirketler ve firmalar, web sitelerini nöro pazarlama ilkeleri çerçevesinde kurmaya başladılar.

Karmaşıklıktan uzak, görsellere yeterli derecede yer verilen, müşterinin okuma ve izleme becerisini aynı anda çalıştırıp yoğunlaşmayı artıran web siteleri tasarlanmaya başladı. Web sitelerinde yayımlanan tanıtım yazılarında ve bloglarda kullanılan sözcükler ve sözcük grupları Google aramalarında üst sıralara yerleşmenizi ve sitenizin ziyaret edilmesini sağlar.

Dijital Pazarlama